Sinterklaas in de klas

Van zodra Sinterklaas voet aan land zet, begint het feest. De aanloop naar pakjesavond duurt dan nog ongeveer 2 weken en deze periode is op school heel goed merkbaar. De kinderen hebben het er steeds over en maken zelfs leuke knutselwerkjes over Sinterklaas. Met wat geluk mogen ze een keer de schoen zetten op school en krijgen ze zelfs hoog bezoek van de Sint zelf.

Op de meeste scholen is Sinterklaas meer dan welkom. Hoe het feest precies georganiseerd wordt, hangt natuurlijk van de school zelf af. De Sint wordt vaak feestelijk ontvangen, soms klassikaal of in een grote hal of zaal. Er worden liedjes gezongen, de Sint wordt toegesproken door het hoofd van de school en kinderen mogen iets voordragen. De Sint ziet vele kinderen tegelijk en probeert zijn aandacht zo goed mogelijk te verdelen.

Sinterklaas op school

In de lagere klassen

Het spreekt voor zich dat dit een hele spannende gebeurtenis is voor het jonge kind. Er zijn kinderen die niet naar school durven, de Sint niet aan durven kijken en zeer zeker niet bij hem op schoot willen. Ook zwarte piet kan heel beangstigend overkomen. De juffen en de meesters moeten rekening houden met deze kinderen, want het sinterklaasfeest is er voor iedereen. Soms is het zelfs beter om deze kinderen gewoon een dagje thuis te laten. De andere kinderen moeten evenveel aandacht krijgen van de Sint. Het is daarom wenselijk dat de Sint elk kind even persoonlijk ontmoet of bij iedereen op een afstand blijft. Dit kan door een handje te geven aan elk kind bij de binnenkomst of het vertrek, ze op schoot te laten zitten, of juist op een troon voor de groep te gaan zitten zodat er een afstand blijft tussen de Sint en elk kind. Het is goed om in de weken voor 5 december met de kinderen over Sinterklaas te praten. Het Sinterklaasjournaal is dan een goed onderwerp. Het oefenen van de bekende Sinterklaaliedjes is ook goed om de kinderen te laten wennen aan de Sinterklaaperiode. Ook het knutselen van Sinterklaas gerelateerde zaken als mijter of het kleuren van Sinterklaas tekeningen hoort allemaal bij de voorbereiding op de grote dag. En natuurlijk mag het halen van een Pietendiploma niet ontbreken.

In de hogere klassen

Oudere kinderen daarentegen kijken heel anders tegen dit feest aan. Ze vinden het soms kinderachtig en gedragen zich dan ook zo. Dit kan er toe leiden dat ze vervelend gedrag gaan vertonen en het feest voor de jongere kinderen verpesten. De school moet hierop inspelen door deze groep er bij te betrekken. Geef deze oudere kinderen een taak bij het organiseren van het feest, maar leg ook uit waarom het zo'n leuke en spannende tijd is voor de jongere kinderen. Zorg er ook voor dat, als de Sint in de klas komt, hij slechts even zijn gezicht laat zien. Gewoon de kinderen een fijne surprise ochtend wensen volstaat al. 

Sinterklaas op school is in elke klas gewoon een leuk feest voor iedereen!

Leuke tips om te doen in klas

- Volg de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal;
- Het maken van de nodige knutselwerkjes spreekt natuurlijk voor zich;
- Oefenen van de Sinterklaasliedjes;
- Bedenk zelf een verhaallijn voor de dag dat Sinterklaas op bezoek komt;
- Geef een spreekbeurt over Sinterklaas, succes gegarandeerd;